สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

จองรถ

วิธีการจองรถ

1. จองผ่านทางโทรศัพท์

ติดต่อหมายเลข

- 02-448-4181 (โทร & *แฟกซ์)

- 081-495-5546

- 082-473-8343

* แฟกซ์ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับอีเมล์

2. จองผ่านทางอีเมล์

โดยกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่  van.triple-j@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์____________________________________

อีเมล์_____________________________________________

จำนวนผู้โดยสาร______________________________________

จุดหมายที่จะไป______________________________________

*กำหนดการเดินทาง (วัน/เวลาที่เดินทาง ไป-กลับ)

*แผนที่การเดินทาง

 

view