สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ค่าบริการพร้อมคนขับ

* ราคาค่าบริการ พร้อมคนขับ *

 

  Toyota Alphard ปี 15 - 19    

- กทม.  7,000 บาท/วัน

- ต่างจังหวัด 7,500 บาท/วัน

*ไม่รวมค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ กรณีต่างจังหวัดค้างคืนมีค่าที่พักให้คนขับ 500 บาท/คืน

* สามารถใช้รถได้ 10 ช.ม./วัน เกินกว่านี้นับเป็น OT 500 บาท/ช.ม.

- เหมารวม กทม. 8,000 บาท (รวมทุกอย่าง) 10 ช.ม./วัน เกินกว่านี้นับเป็น OT 800 บาท/ช.ม.

- รับส่งสนามบิน 4,000 บาท (รวมทุกอย่าง)

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Toyota Alphard ปี 09 – 14  

- กทม. 5,000 บาท/วัน

- ต่างจังหวัด 5,500 บาท/วัน

*ไม่รวมค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ กรณีต่างจังหวัดค้างคืนมีค่าที่พักให้คนขับ 500 บาท/คืน

* สามารถใช้รถได้ 10 ช.ม./วัน เกินกว่านี้นับเป็น OT 300 บาท/ช.ม.

- เหมารวม กทม. 6,000 บาท (รวมทุกอย่าง) 10 ช.ม./วัน เกินกว่านี้นับเป็น OT 500 บาท/ช.ม.

- รับส่งสนามบิน 2,700 บาท (รวมทุกอย่าง)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Toyota Majesty   

- กทม. 4,500 บาท/วัน

- ต่างจังหวัด 5,000 บาท/วัน

ใช้ได้ 10 ชั่วโมง/วัน 

OT กทม. ชั่วโมงละ 300 บาท

OT ต่างจังหวัด ชั่วโมงละ 500 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Hundai H1  

- กทม. 3,000 บาท/วัน

- ต่างจังหวัด 3,500 บาท/วัน

*ไม่รวมค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ กรณีต่างจังหวัดค้างคืนมีค่าที่พักให้คนขับ 500 บาท/คืน

* สามารถใช้รถได้ 10 ช.ม./วัน เกินกว่านี้นับเป็น OT 300 บาท/ช.ม.

- เหมารวม กทม. 4,500 บาท (รวมทุกอย่าง) 10 ช.ม./วัน กินกว่านี้นับเป็น OT 400 บาท/ช.ม.

- รับส่งสนามบิน 2,500 บาท (รวมทุกอย่าง)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------view