สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อัลพาร์ด

ราคาบริการรถ โตโยต้า อัลพาร์ด 

ใช้รถใน กทม. หรือ รับ - ส่ง สนามบิน

7 วัน ขึ้นไป วันละ 3,500 บาท

-สนใจติดต่อ สอบถาม ต่อรอง ราคาได้เลยคะ-

                     081-495-5546 , 082-473-8343

ราคานี้รวมค่าคนขับรถ ไม่รวมค่าน้ำมัน,ทางด่วน,ค่าจอดรถ

เวลาที่กำหนด 10 ชั่วโมง/วัน เกินกว่านั้น คิดเป็นโอที ช.ม.ละ 200 บาท

___________________________________________________________________________________________

ใช้รถต่างจังหวัด

7 วันขึ้นไป วันละ 4,500 บาท

ราคานี้ รวมคนขับ ไม่รวมค่าน้ำมัน,ค่าจอดรถ (ไม่รวมค่าที่พักคนขับ)

เวลาที่กำหนด 10 ชั่วโมง/วัน เกินกว่านั้น คิดเป็นโอที ช.ม.ละ 200 บาท

_____________________________________________________________________________________


 

Tags : อัลพาร์ด เช่า

view